Sinds 2003 ben ik werkzaam in de deze praktijk. De eerste 5 jaar in de functie van doktersassistente en vanaf 2008 na het behalen van mijn diploma ‘Praktijkondersteuner’ aan de CHE in Ede als ‘POHer’.  Ik ondersteun de huisarts in de zorg voor de chronisch zieke patiënt met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten en diabetes. Het adviseren, behandelen en coachen van patiënten met een chronische ziekte behoort tot mijn taken. Hierin vind ik het belangrijk om naast de patiënt te staan en samen beslissingen te maken.

Naast de patiëntgebonden taken ondersteun ik de huisartsen in de organisatie van de praktijk en ben ik werkzaam als praktijkmanager.

Door het volgen van scholingen en het lezen van vakliteratuur houd ik mijn kennis op peil. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister van de NVvPO ( Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners) en lid van de NVvPM (Nederlandse Vereniging voor praktijkmanagers).

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk ben ik actief lid bij de NVvPO door deelname aan de klankbordgroep.

Aanwezig op:
Maandag: 08.00-17.30
Dinsdag: 08.00-16.45
Vrijdag: 08.00-13.45