• Spoed

  Bel tussen 8.00-17.00 uur: (0318) 613515, optie 1.

  En tussen 17.00-8.00 en in het weekend:
  (0318) 200 800.
 • Corona

  Vanwege de ontwikkelingen rondom het corona virus zal de praktijk alleen spoedeisende huisartsenzorg leveren. Blijf thuis! wij verzoeken patiënten met klachten van neusverkoudheid of niezen of hoesten of keelpijn of verhoging of koorts niet naar de praktijk te komen. Indien u al een afspraak heeft staan vragen wij u contact op te nemen met de assistente. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.
  Lees meer
 • Openingstijden

  U kunt dagelijks bellen van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur: (0318) 61 35 15.

  De balie is geopend van 08.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur.
 • Afspraak maken

  U kunt op dit moment online geen afspraken maken. dit heeft te maken met de gewenste triage door de praktijkassistent ten aanzien van luchtwegklachten.
  Lees meer

Snelle links

Nieuws

  • 1 APRIL 2020

  Vragen over behandelwensen bij corona

  Behandelwensen bij corona Er is de afgelopen tijd in de media veel aandacht besteed aan de vraag die door huisartsen wordt gesteld aan hun patiënten rondom de behandelwensen bij corona. Ook onze praktijk heeft aandacht voor deze vraag. Normaal gesproken voeren wij deze belangrijke gesprekken met u thuis of in de spreekkamer. Helaas is dit door

  Lees meer
  • 16 MAART 2020

  Laboratorium gesloten

  Het laboratorium van het ziekenhuis Gelderse Vallei is gesloten voor bloedafname. De priklocaties van de trombosedienst zijn nog wel open. Wel willen wij u vragen om hier geen gebruik van te maken als het om niet dringend onderzoek gaat. Hierdoor hopen wij dat er niet onnodig veel wachtenden zijn bij de priklocaties en de werkdruk

  Lees meer
  • 28 FEBRUARI 2020

  Coronavirus

  De praktijk Vanwege de ontwikkelingen rondom het corona virus zal de praktijk de komende tijd haar zorgverlening anders vorm geven. De praktijk heeft ervoor gekozen om controle afspraken op dit moment niet door te laten gaan. Uiteraard kunt u met ernstige gezondheidsklachten wel bij ons terecht. Het maken van online afspraken is op dit moment niet

  Lees meer