Emmy is sinds 2017 werkzaam als doktersassistente in deze praktijk. Daarnaast is zij, na het behalen van haar diploma aan de CHE, sinds 2021 als praktijkondersteuner aan het werk. Emmy helpt mensen om te stoppen met roken en verzorgt het spreekuur voor mensen met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, diabetes type 2, astma en COPD.

Aanwezig op:
Dinsdag t/m vrijdag

POH spreekuur:
Dinsdag en donderdag