Sinds 2017 ben ik werkzaam als doktersassistente in deze praktijk. Daarnaast is ben ik sinds 2021, na het behalen van mijn diploma aan de CHE, als praktijkondersteuner aan het werk. Ik begeleid mensen in het stoppen met roken en verzorg het spreekuur voor mensen met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, diabetes type 2, astma en COPD.

Ik sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister van NVvPO. Om aan de kwaliteitsstandaard te voldoen moet ik investeren in het verweven en bijhouden van kennis en vaardigheden.

Aanwezig op:
Dinsdag: 08.00-17.00
Woensdag: 08.00-17.00
Donderdag: 08.00-17.00
Vrijdag: 08.00-17.00

POH spreekuur:
Dinsdag t/m donderdag