Vanaf september zal onze praktijk haar eerste Huisarts in opleiding welkom heten.

Dr. A. van den Aker zal in de periode september 2023 tot december 2024 als huisarts in opleiding werkzaam zijn.

U bent mogelijk al bekend met de coassistenten die de praktijk al jaren in opleiding heeft en die ook onder supervisie spreekuur hebben in de praktijk. Dr. den Aker is al een geregistreerd arts en zal om die reden zelfstandiger werken dan u gewend bent van de coassistenten.

Huisarts Westerlaken en Huisarts Jochemsen zullen in de praktijk de begeleiding van dr. den Aker vormgeven. Onderdeel van de begeleiding zijn dagelijkse overleggen tussen de artsen, gezamenlijke spreekuren en wekelijkse leergesprekken. Door deze intensieve begeleiding kunnen wij er zorg voor dragen dat de kwaliteit van de zorg optimaal is. Wij hopen dat dr. van den Aker een leerzame tijd in onze praktijk zal hebben.

Zij stelt zich graag aan u voor:

In 2021 behaalde ik mijn masterdiploma voor de opleiding geneeskunde in Nijmegen, de stad waar ik al bijna 10 jaar met veel plezier woon. De afgelopen jaren heb ik werkervaring opgedaan met kwetsbare ouderen in een verpleeghuis in Cuijk en bij de kindergeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Tijdens mijn opleiding wist ik eigenlijk al wel zeker dat het Huisartsenvak het meest bij me past. De laagdrempeligheid en de variatie in patiënten en hun hulpvragen spreekt me erg aan. Het mooiste van het vak vind ik het mogen zien van de mens achter de patiënt in de spreekkamer. Ik wil dan ook graag samen kijken wat de beste oplossing is voor u. Ik zie u graag het komende jaar op mijn spreekuur.

 

 

Meer nieuws