De vakantieperiode is inmiddels van start gegaan. Hierdoor zal onze bezetting anders zijn dan gebruikelijk. Waar dit lukt werken de collega’s die niet vrij zijn extra of op andere dagen om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk bereikbaar zijn. Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat we voor niet spoedeisende vragen niet de gehele dag telefonisch bereikbaar zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat u langer moet wachten aan de telefoon, het langer duurt voordat u bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner terecht kan en u in de zomerperiode vaker een inval huisarts zal treffen.

Hier treft u tips die u en ons team helpen.

  1. MijnGezondheid.net en de app Medgemak.

Onze praktijk werkt al een aantal jaren met het patientenportaal van MijnGezondheid.net. Door gebruik te maken van MijnGezondheid.net ervaart u mogelijk minder hinder van de beperkte bereikbaarheid. Mijn gezondheid.net en de app Medgemak bieden de mogelijkheid om o.a. online afspraken te maken, online vragen te stellen middels e-Consult, uw medische dossiers online in te zien en online uw herhaalmedicatie te bestellen.

  1. Thuisarts.nl

Op thuisarts.nl kan betrouwbare informatie en adviezen vinden over veelvoorkomende klachten, ziekte en gezondheid. De informatie is samengesteld door artsen, waaronder dr. Boersma. Thuisarts.nl is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over gezondheid en ziekte.

  • als u gezond wilt blijven
  • als u wilt weten wat u zelf aan klachten kunt doen
  • als u wilt weten hoe u met uw klachten om kunt gaan
  • als u wilt weten wie u kan helpen
  • als u wilt weten of u naar de (huis)arts moet gaan
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw (huis)arts
  • als u de uitleg en adviezen van uw (huis)arts nog eens na wilt lezen

Meer nieuws