Sinds september 2016 ben ik werkzaam in de praktijk als praktijkondersteuner. Ik help mensen om te stoppen met roken en verzorg het spreekuur voor mensen met de chronische longaandoeningen COPD en astma. Daarnaast spring ik wanneer nodig bij in de zorg voor mensen met diabetes, hoge bloeddruk of (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. Ik vind het een leuke uitdaging om zo goed mogelijke persoonsgerichte zorg toe te passen.
Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van de NVvPO (Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners).

BIG-nummer: 79916814330

Aanwezig op:
Dinsdag: 08.00-17.00