POH-O is een nieuwe functie binnen uw huisartsenpraktijk. Het doel van deze functie is om in een vroegtijdig stadium met oudere patiënten in gesprek te gaan om zo de juiste zorg te kunnen bieden. De functie valt onder de behandelverantwoordelijkheid van de huisarts.
Inmiddels ben ik 43 jaar werkzaam als verpleegkundige en heb binnen zeer diverse werkgebieden ervaring opgedaan. Ik ben gestart in een psychiatrische setting en heb daarna de stap gemaakt naar een algemeen ziekenhuis waar ik de specialisatie tot CCU verpleegkundige heb gevolgd. Vervolgens heb ik nog zijstappen gemaakt in de wereld van medicijnonderzoeken. Ongeveer 20 jaar geleden ben ik naar Ede verhuist en maakte daar voor het eerst kennis met de ouderenzorg. In 2015 heb ik de keuze gemaakt om binnen de huisartsenpraktijk te gaan werken en heb daarvoor de opleiding gevolgd bij de CHE (POH opleiding)
Met veel plezier vervul ik nu de rol van POH ouderenzorg. Met de ervaring en kennis die ik opgedaan heb in mijn werkende en privé leven hoop ik u als oudere patiënt optimaal te kunnen ondersteunen bij uw zorgvragen.

 

Aanwezig op:
Maandag: 08.00-12.00 en 13.00-17.00
Dinsdag: 12.30  tot 17.00
Woensdag: 13.00 tot 17.00

 

Email: ouderenzorg@huisartsenpraktijkdetulp.nl

Praktijkondersteuner/verpleegkundige ouderenzorg (Big reg nr 19008891130)