Patiënten met een griepprikindicatie die zijn geboren in de jaren 1961 t/m 2003 zullen hoogstwaarschijnlijk tussen 4 mei en 18 mei een uitnodiging kunnen verwachten voor een vaccinatie bij de GGD. De huisartsenpraktijk is als enige op de hoogte van deze doelgroep. De huisartsenpraktijk  zal aan de GGD doorgeven welke patiënten dit betreft. De praktijk heeft uw dossier goed op orde en daardoor zijn wij  goed op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik.  Wij vragen u de praktijk niet te bellen om door te geven dat u in deze doelgroep valt. De vele vragen rondom coronavaccinaties zorgen ervoor dat de praktijk voor de normale huisartsenzorg minder goed bereikbaar kan zijn.  Mocht u toch een vraag willen stellen over de coronaprik dan kan u dit doen middels een E-consult via uw patiëntenportaal. Meer informatie hierover kan u vinden op www.mijngezondheid.net.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Kijk voor meer informatie op www.coronavacinatie.nl of het landelijke informatienummer 0800-1351 (tussen 8.00 en 20.00uur)

Meer nieuws