Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken.

De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen.

Uitnodiging 2020
In het najaar van 2020 heeft iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik ontvangen. Indien u in eerder genoemde leeftijdscategorie valt, maar geen uitnodiging heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de praktijk.

Volwassenen worden gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken.

De huisarts verstuurt de uitnodiging:
rivm/pneummokokken

Infographic-Pneumokokken-A4

Meer nieuws