Vanwege het coronavirus kon u de afgelopen tijd ook gebruik maken van het stellen van online vragen (E-consult).
Inmiddels is de praktijk weer normaal beschikbaar voor u gezondheidsvragen. De mogelijkheid tot het online stellen van vragen komt daarmee te vervallen. Wij zijn ons aan het oriënteren op een toekomstige mogelijkheid voor het stellen van online vragen. Via de website zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Meer nieuws