Het laboratorium van het ziekenhuis Gelderse Vallei is gesloten voor bloedafname.

De priklocaties van de trombosedienst zijn nog wel open. Wel willen wij u vragen om hier geen gebruik van te maken als het om niet dringend onderzoek gaat.

Hierdoor hopen wij dat er niet onnodig veel wachtenden zijn bij de priklocaties en de werkdruk voor het laboratorium te beperken.

Meer nieuws