Met ingang van 1 juli 2019 zal Huisarts J.M. Dekkers afscheid nemen van de praktijk.

Tot en met 27 Juni is huisarts Dekkers werkzaam in de praktijk op de dinsdagen en donderdagen.

Mevrouw Dekkers heeft ervoor gekozen geen vast moment te laten plaats vinden om afscheid te nemen.  Wel heeft ze een persoonlijk schrijven aan u gericht.

Onderstaand een persoonlijk schrijven van Dokter Dekkers gericht aan haar patiënten.  

We hadden appeltjes gesneden, mijn kleindochter en ik.

En nu kwam de taart uit de oven. Het ‘wauw’ toen de springvorm er af ging en er een goudbruine taart verscheen. Dat ‘wauw’ liet zich niet meer herhalen voor de foto.

Een moment van oma geluk. Ik dacht terug aan die nacht meer dan 35 jaar geleden, aan het tikken van de ongelijke pootjes van het metalen baby wiegje, waarin een twee weken oude baby druk lag te bewegen. Ik wist dat ik moeder geworden was, niemand anders wist het nog. En er was nog zo’n lange weg te gaan.

Ik dacht aan mijn zusje die met mij mee is gaan lopen en met mij ouder werd. Zij heeft de dochtertjes van onze zoon nooit meer gezien.

Tijd is niet onbegrensd en gezondheid niet vanzelfsprekend.

Ik ben altijd met hart en ziel dokter geweest, en het grootste deel huisarts. Maar het mede leiding geven aan wat inmiddels een heel bedrijf is en het omgaan met de telkens veranderende regelgeving maakt het zwaarder.  Ik vind de tijd gekomen om daar mee te stoppen, en meer tijd te vinden voor alle andere dingen in het leven die mooi en fijn zijn om te doen.

Daarom ga ik per 1 juli de maatschap, die inmiddels de Tulp heet, verlaten. Misschien zie ik een van u daarna nog weleens op de huisartsenpost of in een waarneming,

Ik dank u allen voor het vertrouwen dat u mij gegeven hebt.

Het zal hier en daar weleens mis gegaan zijn. Want de huisarts is al lang niet meer de dokter

die in één blik zag wat er aan de hand was en feilloos met enig gezag een oplossing kon aanbieden. Hij is eerder een begeleider geworden, die samen met u de problemen in kaart brengt en met u zoekt naar oplossingen. Deze verandering heb ik ook doorgemaakt.

In plaats van een rijtje dikke boeken, staat er nu een wereldwijd internet tot u en mijn beschikking, waarin de weg ook nog maar gevonden moet worden.

Ik ben daarom blij dat er jonge nieuwe huisartsen voor u klaar staan, die de weg weten in de inmiddels veel meer geprotocolleerde huisartsgeneeskunde.

Zij weten zich gesteund door een enthousiast team van goed opgeleide assistentes en praktijkondersteuners. Zij zijn zeer goed toegerust u te begeleiden bij onder andere chronische ziekten.

Denk ik nog even terug aan de eerste dagen aan het Zwarte Laantje.  Samen met mijn collega Frank Boersma, gaf ik er 16 jaar geleden het eerste kwastje verf aan de nieuwe praktijk. Het was het begin van een goede samenwerking. Hij is inmiddels een ervaren huisarts geworden en kaderarts bewegingsleer. Hij zal het praktijkhouderschap voortzetten met Erik Westerlaken.

Erik heeft al veel taken van mij overgenomen in een vrij bewogen periode van mijn leven.

Ik kan gerust gemist worden merk ik, en dat is ook goed. Een beetje verdrietig dat wel. Dat is altijd bij een afscheid.  Maar het voelt ook dat u kunt blijven komen bij een goed georganiseerde praktijk met een enthousiast team.

Hartelijke groet,  Huisarts J.M. Dekkers

 

Meer nieuws