Beste patiënten en zorgverleners,

Welkom op de nieuwe website van Huisartsenpraktijk de Tulp!

Per 1 juni 2018 is de naam van Huisartsenpraktijk Boersma en Dekkers veranderd in Huisartsenpraktijk de Tulp. Zoals bekend is dokter Westerlaken al enige tijd maatschapslid in de praktijk. De naamsverandering heeft even op zich laten wachten maar nu is het dan echt zover!

De praktijk dankt zijn nieuwe naam De Tulp aan twee dingen. De eerste is de stempel die familie Tulp op het gebied heeft gedrukt. De heer Jan Tulp kwam in 1854 naar Ede en was eigenaar van een houthandel, de eerste industrie van betekenis in dit gebied. Houthandel Tulp had een groot aandeel in de ontwikkeling van het gebied rond het Maanderzand. Zo verkocht het bouwpercelen aan de Grintweg (nu de Stationsweg), waarop grote villa’s verrezen. Pas veel later ontstond door een fusie de huidige naam Tulp-Bijl en verhuisde het bedrijf naar de Frankeneng.

Nog in 1910 was natuurgeneesheer Balt eigenaar van het Maanderzand. Zoals de naam al aangeeft was het gebied destijds een zandverstuiving, dat almaar groter werd. Balt bouwde er een natuurgeneesoord op. Rond het Beatrixplein verschenen diverse gebouwen, die bij het oord hoorden. Het natuurgebied zou een zuiverende werking op zijn patiënten hebben.

Balt deed het Maanderzand (33 hectaren) van de hand aan ontwikkelaar Van Nes, die daarvan in ’40-‘41 tien hectaren aan houthandel Tulp doorverkocht. Het stratenplan van de wijk werd al vóór deze periode gemaakt. Een opmerkzame voorbijganger zou op een kaart in het stratenpatroon een tulp kunnen herkennen, met het eerstelijnscentrum Beatrixpark in de kelk, maar helaas was houthandel Tulp nog geen eigenaar toen de wijk werd ontworpen. De straten liggen dan ook niet in de vorm van een Tulp maar in die van een hooivork.

De Zuiderkerk, nu de Beatrixkerk geheten, is begin jaren ’40 met het hout van de houthandel gebouwd.

Tulp liet aan de Beatrixlaan zogenaamde ‘schijnvilla’s’ bouwen. Na een vertraging door de Tweede Wereldoorlog werd het gebied verder ontwikkeld. Geplande groenstroken verdwenen na gegoochel met bestemmingsplannen. Het zwarte gedeelte op de onderstaande tekening zou een groenstrook worden. Daar staan nu de huizen van de Anna van Burenlaan en van de Juliana van Stolberglaan op, met in de achtertuinen nog restanten van de oorspronkelijke bosschages. Ook het Eerstelijnscentrum Beatrixpark is op dit stuk grond verrezen.

De tweede verwijzing is die naar geneesheer Nicolaas Tulp, van het beroemde schilderij van Rembrandt. Nicolaas Tulp (1593-1674) was een vooraanstaand arts in de Gouden Eeuw. Als een echte man van de Renaissance ontwikkelde hij zich als arts met een breed interessegebied. Hij schreef onder andere een boek over medicatie, wat verplichte kost werd voor apothekers en hij was auteur van een boek met daarin 231 verschillende ziektebeelden. Verder gaf hij les in de anatomie. Als een van de eerste artsen legde hij een link tussen roken en longziekten.

Meer nieuws